Početna Zaloga Usluge Kontakt Ћирилица


______________________________________________________________________________________________________________________________


Poslovanje
__________________
Usluge
__________________
Zaloga
__________________
Cash Express
__________________


Poslovanje i sklapanje ugovora između zajmodavca (Zalagaonice B&S) i zajmoprimalaca se vrši u skladu sa "Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima", Službeni glasnik 57/2003, 61/2005 i 64 / 2006

Korisnici naših usluga mogu biti pravna i fizička lica. Vršimo usluge kreditiranja uz obezbeđeni zalog. Ugovor se sklapa na 30 dana i daje zajmoprimaocima pravo na produženje ukoliko izmiruju svoje usluge prema zalagaonici B&S. Transferi i uplate se obavljaju e-bankingom direktno na račun zajmoprimaoca.


Zaloga je stvar (pokretna imovina) koja je založena. Ugovorom o zalozi se dužnik (zajmoprimalac) obavezuje prema poveriocu (zajmodavcu) da mu preda neku pokretnu stvar nad kojom ima pravo svojine, da bi poverilac mogao da se naplati iz njene vrednosti ako mu njegovo potraživanje ne bude isplaćeno u dospelosti. Poverilac se obavezuje da će primljemu stvar čuvati i vratiti u neoštećenom stanju po prestanku potraživanja.


Cash express je definicija brzine po kojoj u trenutku od procene zaloga i sklapanja ugovora ispaćujemo dogovorenu sumu našim klijentima. Naš cilj je da obezbedimo klijentu profesionalnu i brzu uslugu.
                                                                                                              


                                          

                                         B & S Financial Brokerage d.o.o. 17. Oktobra br. 2, 11300 Smederevo,
                                         PIB: 108170156, Matični broj 20944820