Почетна Залога Услуге Контакт Latinica

  

                     _______________________________________________________
                           
           Како
           заложити
           ствар?
                     _______________________________________________________


Залагаоница Б&С омогућава својим клијентима да на брз и ефикасан начин дођу до извесне количине новца без продаје вредних и драгих ствари. Заложене ствари преузимамо на чување у року предвиђеном уговором, а по истеку уговора - измирења свих обавеза према нама, клијент преузима назад своје предмете. Процену вршимо реално и професионално. Злато и племенити метали се обрачунавају по дневним ценама светске берзе.

Лице које жели да заложи неки предмет у нашој залагаоници мора бити пунолетно и мора поседовати важећу личну карту. Преглед и процена предмета које потенцијални зајмопрималац жели да заложи, врши се искључиво у нашим просторијама. У залог примамо искључиво предмете који су власништво лица које жели да их заложи и може да документује да је власник предмета залоге. Не примамо у залог предмете који су власништво трећег лица.
                                         B & S Financial Brokerage d.o.o. 17. Октобра бр. 2, 11300 Смедерево,
                                         ПИБ: 108170156, Матични број 20944820