Početna Zaloga Usluge Kontakt Ћирилица _______________________________________________________
                           
           Kako
           založiti
           stvar?
                     _______________________________________________________


Zalagaonica B&S omogućava svojim klijentima da na brz i efikasan način dođu do izvesne količine novca bez prodaje vrednih i dragih stvari. Založene stvari preuzimamo na čuvanje u roku predviđenom ugovorom, a po isteku ugovora - izmirenja svih obaveza prema nama, klijent preuzima nazad svoje predmete. Procenu vršimo realno i profesionalno. Zlato i plemeniti metali se obračunavaju po dnevnim cenama svetske berze.


Lice koje želi da založi neki predmet u našoj zalagaonici mora biti punoletno i mora posedovati važeću ličnu kartu. Pregled i procena predmeta koje potencijalni zajmoprimalac želi da založi, vrši se isključivo u našim prostorijama. U zalog primamo isključivo predmete koji su vlasništvo lica koje želi da ih založi i može da dokumentuje da je vlasnik predmeta zaloge. Ne primamo u zalog predmete koji su vlasništvo trećeg lica.

                                         B & S Financial Brokerage d.o.o. 17. Oktobra br. 2, 11300 Smederevo,
                                         PIB: 108170156, Matični broj 20944820